Fase 1: bestaande toestand

Opmeting bestaande toestand

 • grondige opmeting ter plaatse van de betreffende ruimten
 • digitaal uittekenen van de bestaande toestand van de betreffende ruimten

voordeel: verzamelen van ruimtelijke en technische gegevens om zo efficiënt mogelijk te ontwerpen

bestaande toestand Opmeting bestaande toestand Impressie

Fase 2: voorontwerp

Ontwerp

 • uitgebreide studie van het programma en de mogelijkheden
 • inwinnen van advies bij de dienst ruimtelijke ordening
 • indien nodig inwinnen van advies bij studiebureaus zoals energieprestatieregelgeving, stabiliteit, technieken, akoestiek
 • opmaken van een ruwe raming voor de uit te voeren werken
 • opmaken van een basic presentatie van het ontwerp aan de hand van plannen en aanzichten
 • bespreking van het ontwerp met de opdrachtgever

voordeel: het onderzoeken van zoveel mogelijk opties om uw wensen optimaal te realiseren

Extra voorzien

 • uitbreiding van de presentatie met penschetsen en referentiebeelden

voordeel: het documenteren van de 2D-plannen zodat u zich het eindresultaat en de beoogde sfeer zo concreet mogelijk kan voorstellen

 

voorontwerp Ontwerp Impressie

Fase 3: architectuuropdracht

Omgevingsvergunningsaanvraag / melding

 • opmeting van de resterende nodige gegevens om de plannen volgens de vereisten te kunnen opmaken
 • indien nodig opnieuw inwinnen van préadvies bij de gemeente
 • opmaken van alle nodige plannen en documenten voor de aanvraag

voordeel: het opmaken van een correct èn volledig dossier doet de procedure vlotter verlopen en geeft zoveel mogelijk zekerheid voor het bekomen van de vergunning

Extra voorzien

 • ondertekenen van alle documenten samen met de opdrachtgever
 • indienen van het dossier bij de stedenbouwkundige dienst

voordeel: het dossier wordt correct ondertekend en ingediend

architectuuropdracht Omgevingsvergunningsaanvraag / melding Impressie

Uitvoeringsontwerp

 • het uitwerken van de plannen, sneden, aanzichten, details, technieken
 • de keuze van de materialen en toestellen
 • bespreking van het uitvoeringsontwerp met de opdrachtgever

voordeel: het hele project wordt tot in het detail uitgewerkt tot een degelijk technisch en esthetisch harmonieus geheel

Extra voorzien

 • opvragen van een offerte en advies voor het toekennen van de veiligheidscoördinatie
 • aanbrengen van referentiebeelden en stalen

voordeel: gemoedsrust en advies vanuit ervaring waardoor keuzes op een ontspannen manier, bewust en onderbouwd gemaakt kunnen worden

architectuuropdracht Uitvoeringsontwerp Impressie

Uitvoeringsdossier

 • het uitvoeringsdossier omvat het vervolledigen van de plannen, sneden, aanzichten, details.
 • naargelang wat het meest aangewezen is voor het betreffende lot, wordt een beschijving op plan, een beschrijvende meetstaat of een bestektekst met detailmeetstaat opgemaakt.

voordeel: een dossier dat overzichtelijk is voor de aannemers en voldongen feiten en meerprijzen op de werf zoveel mogelijk beperkt

Extra voorzien

 • coördinatie en communicatie voor de nodige studies
 • opmaken van een gedetailleerde meetstaat

voordeel: dit motiveert de aannemers tot het maken van een offerte en zorgt ervoor dat de verschillende prijzen goed vergelijkbaar zijn.

architectuuropdracht Uitvoeringsdossier Impressie

Aanbesteding

 • het contacteren van aannemers om te peilen naar interesse en timing
 • het versturen van de dossiers
 • een kritische prijsvergelijking van de offertes en opvragen van bijkomende informatie
 • overleg in verband met de toekenning van de werken met de opdrachtgever
 • toekenning van de werken en opmaken van de contractstukken tussen de opdrachtgever en de aannemer

voordeel: tijdswinst en gemoedsrust doordat wij u hierin bijstaan met raad en daad vanuit onze uitgebreide ervaring

extra voorzien

 • plaatsbezoeken met de aannemers zodat zij een goed zicht hebben op de situatie om een zo accuraat mogelijke offerte te kunnen opmaken                      
 • het opvolgen van het binnenkomen van de offertes                                                                

voordeel: meer kans op het ontvangen van offertes en accurate prijzen binnen een bepaalde termijn

architectuuropdracht Aanbesteding Impressie

Werf

 • voorbereidende besprekingen met de aannemers
 • controle van voorgelegde uitvoeringstekeningen
 • werfvergaderingen, minstens wekelijks, verder frequentie volgens noodzaak
 • opmaken van werfverslag dat aan alle betrokken partijen bezorgd wordt
 • voorlopige oplevering

voordeel: controle van de werken door een architect met ervaring

architectuuropdracht Werf Impressie